terug naar de openingspagina

  English 

--------------------------------------- 

Inhoud

Publicaties: Filosofie

Publicaties: Vredesonderzoek en Geweldloosheid

Publicaties: Overige onderwerpen

Fototentoon-
stellingen

Eerste Wereldoorlog

---------------------------------------
Mijn weblog
"Philosophy by the Way"

Elke maandag
een  nieuwe
blog


Mijn
Montaigne-
blog

Dit is de website van Henk bij de Weg

Ik ben socioloog en filosoof. In november 1996 ben ik gepromoveerd op het proefschrift De betekenis van zin voor het begrijpen van handelingen (Kampen: Kok Agora 1996).

Mijn belangrijkste interesses op het gebied van de filosofie zijn de filosofie van de sociale wetenschappen, wetenschapsfilosofie en methodologie, hermeneutiek, analytische filosofie in het algemeen en meer in het bijzonder de handelingstheorie en de filosofie van de geest en thema’s als oorzaken tegenover redenen en waarheidstheorieën. Verder ben ik ook geïntrigeerd door het werk van Étienne de La Boétie en Michel de Montaigne.

Daarnaast ben ik geïnteresseerd in vredesonderzoek, met name in geweldloze volksbewegingen, en in de verdere problematiek rond het thema geweldloosheid en geweldloze aktie.

Ik ben ook fotograaf. Ik fotografeer een verscheidenheid aan onderwerpen, maar toch vooral landschappen, stadsbeelden en straatfotografie. Ik fotografeer met diverse camera's, analoog zowel als digitaal. Mijn specialiteit is fotograferen met een gaatjescamera (pinhole camera).

--------------------------------------

Voor reacties:  henk@bijdeweg.nl

Kijk ook eens op mijn fotowebsites. Klik HIER voor het allerbeste.
Een veel grotere selectie van mijn foto's staat HIER .


Mijn Twitter voor recente
veranderingen op mijn websites:
Mijn Instagram-account: photography_by_the_way


-----------------------------------------De betekenis van zin
voor het begrijpen van handelingen

Voor inhoudsopgave en
samenvatting klik hier.

Het boek is voor € 9,90

plus verzendkosten 

verkrijgbaar bij de auteur 

door een e-mail te sturen 

naar henk@bijdeweg.nl.Hardlopen met mijn geest.
Wie ben ik? Wat doe ik?
.
Voor een samenvatting en inhoudsopgave en om het
boek te bestellen klik 
.
Paperback: € 18,95
Nu met gratis verzending
binnen Nederland!

Running with my mind?.
Who am I? What do I do?
Engelse versie van mijn boek Hardlopen met mijn geest (zie links).
Verkrijgbaar bij de auteur voor
€ 15,00 inclusief verzendkosten.
Voor meer informatie en om het boek te bestellen klik
La Meuse - De Maas. Foto's genomen met gaatjescamera (pinhole camera) van plaatsen langs de Maas vanaf de bron tot aan Rotterdam. Het boek bevat alle 25 foto's van mijn tentoonstelling (al diverse malen gepresenteerd in Frankrijk, België en Nederland). Met toelichtende tekst, kaartjes en uitleg gaatjescamera in het Nederlands en Frans. De foto's zullen niet op mijn fotowebsites verschijnen (op drie na).
UITVERKOCHT

ISBN 9 789087 599034
NUR 323

<<<<<<
Rondom Montaigne. Essays

Voor een samenvatting en
inhoudsopgave en om het
boek te bestellen klik 
.
Paperback: € 17,50
e-book:
€ 7,99
<<<<<<
Van Kinderdijk tot Kampen. Foto's met pinhole camera. Dit fotoboek bevat 47 foto's van plaatsen langs Lek, Rijn en IJssel vanaf de molens van Kinderdijk tot de Hanzestad Kampen, inclusief de foto's van de bijbehorende tentoonstelling. Met toelichtende tekst, kaart en uitleg gaatjescamera (pinhole camera) in het Nederlands en Engels. De meeste foto's zullen niet op mijn fotowebsites komen.
Prijs € 29,95  plus verzendkosten. Te bestellen door het sturen van een e-mail naar henk@bijdeweg.nl.

 ISBN 9 789464 025217  -  NUR 653
Publicaties: Filosofie                           
terug naar de inhoudsopgave
 • Over emancipatie en planning, Utrecht, 1975 (in eigen beheer)

 • Waarheidstheorieën en hun relaties. In: Intermediair 1976/6, pp. 41-45.

 • De mogelijkheid van waarheid. In: Intermediair, 1979/22, pp. 41-45.

 • Wetenschap als methode. De ontwikkeling van methode als grondslag van kennis in de sociale wetenschappen, Den Dolder, 1988 (in eigen beheer)

 • De betekenis van zin voor het begrijpen van handelingen, Kok Agora, Kampen 1996. samenvatting en inhoudsopgave

 • Is het verbeteren van een wereldrecord een handeling? samenvatting In: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 1997/4, pp. 282-291. 

 • Dretske en de causale rol van redenen. samenvatting en volledige tekst *)

 • The commonsense conception and its relation to philosophy. In: Philosophical Explorations, 2001/1, pp. 17-30 samenvatting en volledige tekst *)

 • Explaining consciousness and the duality of method samenvatting en volledige tekst *)

 • Reason and the structure of Davidson's "Desire-Belief Model" samenvatting en volledige tekst *)

 • Can a person break a world record? samenvatting en volledige tekst 

 • Bespreking van Berent Enç, How we act. Causes, reasons, and intentions, Oxford University Press, Oxford, 2003. In: Philosophical Psychology, 2005/6, pp. 797-800.

 • Montaigne Bibliography tekst 2500 titels van secundaire literatuur over Montaigne en zijn essays. Laatste update 29 november 2023.

 • Roads to philosophy. Klik hier voor beelden van filosofiestraten en wegen.
 • Un art moyen? Un art philosophique! In: Harry van den Berg, Ewald Engelen, Yolande Jansen (red.), Het gelaagde denken. Essays voor Veit Bader, F&N Eigen Beheer, Amsterdam, 2009; pp. 98-102. Het volledige boek, inclusief mijn artikel: http://dare.uva.nl/document/172041

 • La Boétie Bibliography tekst Ruim 400 titels met secundaire literatuur over La Boétie en zijn werk.  Laatste update 12 september 2023.

 • Hardlopen met mijn geest. Wie ben ik? Wat doe ik?, Free Musketeers, Zoetermeer, 2012. Voor een samenvatting en inhoudsopgave van het boek klik .  Wilt u het boek bestellen, klik dan hier.

 • Graceful ageing within bodily limitations.

 • Running with my mind. Who am I? What do I do?, Publish America, Baltimore, 2013. Voor een samenvatting  en inhoudsopgave van het boek en voor informatie hoe het te bestellen klik  

 • De macht van woorden. Simone Weil (1909-1943). volledige tekst

 • Collective Intention and Individual Action. samenvatting  volledige tekst. *)

 • What is true. Gettier cases and the problem of truth volledige tekst  *)

 • Rondom Montaigen. Essays, U2pi, Den Haag, 2019. Flaptekst en inhoudsopgave

 • Collective Intentionality and the Constitution View. An essay on acting together. samenvatting en volledige tekst   *) 

    *) Deze artikelen zijn ook te downloaden in PDF via academia.edu


Publicaties: Vredesonderzoek en Geweldloosheid                terug naar de inhoudsopgave

 • De mogelijkheid van sociale verdediging gezien de vergaande ontwikkelingen op het gebied van repressietechnologieën: een operationalisatie ten behoeve van de Begeleidingsgroep inzake het onderzoek op het gebied van de Geweldloze Conflictoplossing, Utrecht, 1981.

 • Enkele opmerkingen bij Kochs "Sociale verdediging. Een kritische literatuurbeschouwing". In: K. Koch, Sociale verdediging. Een kritische literatuurbeschouwing, Begeleidingsgroep inzake het onderzoek op het gebied van de Geweldloze Conflictoplossing, ’s-Gravenhage, 1982, pp. 152-156.

 • Bespreking van A.A. Klumper Sociale verdediging en Nederlands verzet '40-'45, Gianotten, Tilburg, 1983. In: Sociologische Gids, 1984/6, pp. 522-525.

 • Sociale verdediging als verdediging van de samenleving. In:Geweldloos Aktief 1990/1: pp. 26-27.

 • Lessons to be learned from Eastern Europe. In: Civilian-Based Defense: News & Opinion, 1991/2, pp. 3-5 volledige tekst

 • Wat kan de sociale verdediging leren van Oost-Europa en de Sovjet-Unie. In: Geweldloos Aktief 1991/3: pp. 14-17 volledige tekst

 • Waarheen met de sociale verdediging? In: Geweldloos Aktief 1992/4-1993/1: pp. 22-24.

 • Sociale verdediging: een aanvulling op de CVSE? In: Geweldloos Aktief 1992/4-1993/1: pp. 26-27.

 • De ontwikkeling van het antimilitarisme en pacifisme in Nederland voor de Tweede Wereldoorlog. In: Geweldloos Aktief 1995/1, pp. 3-5 volledige tekst

 • Geweldloos verzet na de Tweede Wereldoorlog. In: Geweldloos Aktief 1995/1, pp. 19-20   volledige tekst

 • De rol van communicatie tegen repressie. Bespreking van  Brian Martin and Wendy Varney, Nonviolence speaks. Communicating against repression, Hampton Press, Creskill, NJ, 2003; x+230 blz. volledige tekst. Ook verschenen in het webmagazine Geweldloze Kracht . Samenvatting in de gedrukte editie van Geweldloze Kracht 2005/1, p. 6.

 • Bertha von Suttner volledige tekst In een verkorte versie in Geweldloze Kracht, 2005/2, pp. 3-4. Uitgebreide versie in De Vriendenkring, 2005/10, pp. 36-39.

 • De Franse activist José Bové en burgerlijke ongehoorzaamheid. volledige tekst In een verkorte versie in Geweldloze Kracht , 2006/1, p. 12.

 • Directe actie en democratie. Een bespreking van April Carter, Direct action and democracy today, Polity Press, Cambridge, 2005; xii + 298 blz. volledige tekst  Ook verschenen in het webmagazine van Geweldloze Kracht . In Geweldloze Kracht 2006/2-3, p. 8 bevindt zich een korte boekaankondiging van mijn hand.

 • Étienne de La Boétie (± 1550): "Hoe laten we ons door een tiran onderdrukken?".volledige tekst In: Geweldloze Kracht 2006/2-3, p. 8.

 • Étienne de La Boétie: leven, werk en invloed. volledige tekst Ook verschenen in het webmagazine van Geweldloze Kracht.

 • Gene Sharp: De theoreticus achter de geweldloze volksbewegingen. volledige tekst In: Geweldloze Kracht 2006/4, pp 18-20.

 • Bleiker, Helvey en Schell en de macht van het volk. Een literatuurbeschouwing. Met een summary in het Engels. volledige tekst *)

 • Als het aan Robert Muller ligt, is het in 2010 vrede. volledige tekst  In webmagazine Samen voor Vrede juni 2008.

 • De dynamiek van de terugslag. volledige tekst In: Geweldloze Kracht 2007/3-4, pp. 15-16.

 • Emery Reves, pleitbezorger van het wereldfederalisme. volledige tekst In een verkorte versie ook in Geweldloze Kracht 2007/3-4, pp. 18-19.

 • Samen met Leonard Kater: Emery Reves, pleitbezorger van een democratische wereldvrede. In: Eén Wereld. Nieuwsbrief van de Wereldfederalisten Beweging Nederland 2008 / Jubileumnummer, pp. 16-19.

 • Non-violent resistance and repressive regimes. samenvatting en volledige tekst *)

 • De discussie over burgerlijke ongehoorzaamheid in Frankrijk tekst

 • La Boétie Bibliography tekst ruim 400 titels met secundaire literatuur over La Boétie en zijn werk. Laatste update 13 feb. 2024. NIEUWE  UPDATE

 • Geweldloos verzet en repressieve regimes. Iets ingekorte Nederlandse versie van Non-violent resistance and repressive regimes . volledige tekst

 • De effectiviteit van geweldloze bewegingen. In Eén Wereld. Nieuwsbrief van de Wereldfederalisten Beweging Nederland Jaargang 34, Herfst 2009, pp. 4-5. volledige tekst

 • Nonviolence and power. A study about the importance of power relations for nonviolent action and resistance. samenvatting en volledige tekst  *)

 • Non-violent resistance and the properties of states. A preliminary study. samenvatting en volledige tekst  *)                                                   

         
*) Deze artikelen zijn te downloaden in PDF via academia.edu

Geweldloos Actief / Geweldloze Kracht is een uitgave van de Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG). Website: www.geweldloosactief.nl . Sinds 2005 verschijnt Geweldloos Actief onder de naam Geweldloze Kracht. Vanaf 2008 is Geweldloze Kracht opgevolgd door het webmagazine Samen voor Vrede .

 

Publicaties: Overige onderwerpen                terug naar de inhoudsopgave

       zie ook hieronder bij Eerste Wereldoorlog

 • Полиглот. Знать 12 языков (Polyglot. 12 talen kennen). In: Биржа плюс Карьера (Birzha Plus Karjera), no.4, 30.01.2008 (in het Russisch)  http://filolingvia.com/publ/106-1-0-1649

 • Voyage to Nagasaki tekst

 

Fototentoonstellingen                                    terug naar de inhoudsopgave

 • Al als kind heb ik een keer aan een fototentoonstelling deelgenomen.

 • Bij FotoExpo 202, Amersfoort, 16-17 okt. 2004:  Landschappen bij Ankeveen.

 • Deelname aan Kunst uit Eigen Provincie, Bilthoven, 20 december 2006 t/m 4 januari 2007:  Reflecties Omgekeerd

 • Deelname aan Kunst uit Eigen Provincie, Bilthoven, 17 december 2008 t/m 2 januari 2009:  Reflecties.

 • Deelname aan Kunst uit Eigen Provincie, Bilthoven, 22 december 2010 t/m 6 januari 2011:  Plaatsen aan een rivier.
  Zwart-witfoto's met gaatjescamera (pinhole camera).

 • Deelname aan Kunst uit Eigen Provincie, Bilthoven, 21 december 2011 t/m 6 januari 2012:  Dubbelserie: Aankomst
  van de veerboot bij Flakk, Noorwegen / Vertrek van een veerboot vanuit Newcastle, Engeland.

 • Capitainerie, Stenay (Meuse, Frankrijk), 5 juli t/m 13 september 2014: Plaatsen aan de Maas. Foto's met gaatjescamera
  (pinhole camera). Deze tentoonstelling maakte deel uit van
  Voor informatie over VALDART 2014 klik hier.
  Er is ook een boek met de foto's van mijn tentoonstelling beschikbaar (zie boven).

 • Kantoorgebouw Fornheselaan 118, Den Dolder, 6-7 september 2014:  Diverse facetten van mijn fotografie.

 • Deelname aan Kunst uit Eigen Provincie, Bilthoven, 17 december 2014 t/m 1 januari 2015:  Plaatsen aan de Maas. Foto's met gaatjescamera (pinhole camera).

 • Deelname aan het project "Snuffelstraat/Overstraat", een permanente kunstroute in de Overstraat in Amerongen. Maandelijks een andere mini-expositie van mijn foto's in de vensters van Overstraat 10, Amerongen. Februari t/m oktober 2015.

 • De Maaskamer, Rotterdam, 17 mei-29 sept.2015: Langs de Maas in 25 foto's. Foto's met gaatjescamera (pinhole camera). Zie www.demaaskamer.nl onder "Cultuur".

 • Hospice Heuvelrug, Arnhemsebovenweg 80, Zeist: Reflecties en landschappen. Foto's in kleur. 31 augustus 2015 t/m 22 januari 2016.

 • Prins Alexanderweg 84A, Huis ter Heide (Zeist), 26-27 september 2015: "Werk onder weg". Een indruk van lopende fotoprojecten.

 • Deelname aan Kunst uit Eigen Provincie, Bilthoven (WVT-gebouw, Talinglaan 10), 23 december 2015 t/m 1 januari 2016: Open Ruimtes. Foto's in zwart-wit.

 • Het "Witte Kerkje", Amersfoortseweg 47, Huis ter Heide (Zeist), 23-25 september 2016: "Open Ruimtes" (foto's in zwart-wit) en "Vensters op de wereld" (foto's in kleur).

 • Sint-Monulphus en Gondulphuskerk, Maasmechelen (België), 30 juni - 30 juli 2017:  "De Maas van de bron tot de monding. Foto's met gaatjescamera (pinhole camera)".

 • Tennisclub Bosch en Duin, Dennenweg 6, Bosch en Duin (Zeist), 23-24 september 2017: "Foto's rond Den Dolder".

 • Deelname aan Kunst uit Eigen Provincie, Bilthoven (WVT-gebouw, Talinglaan 10), 20 december 2017 t/m 4 januari 2018: Thema: Vensters. Foto's in kleur.

 • Appartementengebouw "Oranjepark", Vredehofstraat 30, Soest, 28 juni t/m 17 augustus 2018: O.a. "Plaatsen aan de Maas. Foto's met gaatjescamera in kleur (pinhole camera)", "Open ruimtes" (zwartwit) en "Reflecties" (kleur).

 • De Kameel, Dolderseweg 167, Den Dolder, 22-23 september 2018: Thema "Etalages". Verder oud en nieuw werk.

 • De Kameel, Dolderseweg 167, Den Dolder, 5-6 oktober 2019: Thema "Fietsen". Verder oud en nieuw werk.

 • Deelname aan de Expositie Rembrandt in het Kunstenhuis, Planetenplein 2, De Bilt met twee werken: "Jonge vrouw bestudeert de Nachtwacht" en "Zelfportret". 14 november t/m 6 december 2019.

 • Bibliotheek Wageningen, Stationsstraat 2, 6701 AM Wageningen, 2 t/m 30 oktober 2020: "Van Kinderdijk tot Kampen. Foto's met pinhole camera". Foto's met gaatjescamera (pinhole camera) langs Lek, Rijn en IJssel.

 • Kunst uit Eigen Provincie, Bilthoven (WVT-gebouw, Talinglaan 10), 16 december 2020 t/m 2 januari 2021: Van Kinderdijk tot Kampen. Foto's met pinhole camera. Afgelast vanwege de coronapandemie.
 • FotoFestival Naarden (voormalig Tuincentrum Van der Roest, Huizerstraatweg 113b, Naarden), 3 juli t/m 29 augustus 2021: "Van Kinderdijk tot Kampen. Foto's met pinhole camera".

 • Wijksteunpunt Pelita, Dr. Ramaerlaan 2, 3734EB Den Dolder. Vanaf 21 september 2021 t/m 10 februari 2022. Landschappen in kleur en serie "Open Ruimtes" (foto's in zwart-wit). Te bezichtigen in ieder geval op dinsdagmiddag en donderdagmiddag en op afspraak  via mij (stuur me een e-mail: adres zie boven) of via Margot de Jager van Pelita (06 305 316 35).

 • Kunstroute Zeist. Studio 62, Johan van Oldenbarneveltlaan 62, 3705HJ Zeist. 9-10 oktober 2021. O.a. "Plaatsen aan de Maas. Foto's met gaatjescamera (pinhole camera)" en "Reflecties".

 • Kunst uit Eigen Provincie, Bilthoven (WVT-gebouw, Talinglaan 10), 23 december 2021 t/m 5 januari 2022: Van Kinderdijk tot Kampen. Foto's met pinhole camera. Afgelast vanwege de coronapandemie.

 • Bibliotheek Schoonhoven, Spoorstraat 3a, 2871 TN Schoonhoven, 7 januari t/m 14 februari 2022: "Van Kinderdijk tot Kampen. Foto's met pinhole camera". Foto's met gaatjescamera (pinhole camera) langs Lek, Rijn en IJssel.

 • Gehoorzaal, Vijverhof, 3734 DA Den Dolder, 6 en 7 augustus 2022 te gast bij de Zomerkunst Expositie van P'Arts: "Van Kinderdijk tot Kampen. Foto's met pinhole camera". Foto's met gaatjescamera (pinhole camera) langs Lek, Rijn en IJssel.

 • Stadskazerne Kampen, Oudestraat 216, 8261CA Kampen, 13 september t/m 22 oktober 2022: "Van Kinderdijk tot Kampen. Foto's met pinhole camera". Foto's met gaatjescamera (pinhole camera) langs Lek, Rijn en IJssel. ma t/m za 09-18.00u.

 • Kunstroute Den Dolder e.o.. Wijksteunpunt Pelita, Dr. Ramaerlaan 2, 3734EB Den Dolder. 1-2 oktober 2022, 12-17u. O.a. "Vooruitblik" en "Erfgoed langs de rivieren (kleur)".

 • Kunst uit Eigen Provincie, Bilthoven (WVT-gebouw, Talinglaan 10), 22 december 2022 t/m 4 januari 2023: Dijkmagazijnen langs de rivieren. Foto's in zwart-wit.

 • Bibliotheek Wageningen, Stationsstraat 2, 6701 AM Wageningen, 1 t/m 29 april 2023: "Dijkmagazijnen en gemalen. Erfgoed langs de rivieren." Foto's in zwart-wit.

 • Zinder Café, Rechtbankstraat 1, 4001 JR Tiel, 25 september t/m 5 november 2023: "Dijkmagazijnen en gemalen. Erfgoed langs de rivieren." Foto's in zwart-wit.

 • Kunst uit Eigen Provincie, Bilthoven (WVT-gebouw, Talinglaan 10), 21 december 2023 t/m 3 januari 2024: Van Kinderdijk tot Kampen. Foto's met pinhole camera.

 • BINNENKORT Publiekshal Gemeente Zeist, Het Rond 1, 3701HS Zeist, 1 april t/m 31 mei 2024: Van Kinderdijk tot Kampen. Foto's met pinhole camera.

 • BINNENKORT Publiekshal Deventer, Grote Kerkhof 4, 7411VG Deventer, 24 juni t/m 23 augustus 2024: Van Kinderdijk tot Kampen. Foto's met pinhole camera.


Eerste Wereldoorlog  
!!!!  NIEUW  Nieuwe foto's van het U-Boot Monument nabij Kiel en van oorlogsgraven op het Nordfriedhof in Kiel in Duitsland
op de pagina Buiten de Fronten - Duitsland . Laatste update 17 oktober 2023. NIEUW !!!!
 


                                                                                      terug naar de inhoudsopgave

Artikelen

 • De oorlogsdagboeken van Louis Barthas. In: Geweldloos Actief 2002/1, pp. 17-19 volledige tekst .

 •  Reis naar de Marne. In: SSEW Nieuws, jg. 17, nr. 63 (Dec. 2019), pp. 9-11.

Foto's van monumenten en gedenkwaardige plaatsen uit de Eerste Wereldoorlog 

Inleiding

Het Westfront 

Het Oostfront 

Het Italiaanse Front

Buiten de fronten

terug naar de inhoudsopgave

terug naar de openingspagina