Is het verbeteren van een wereldrecord een handeling?               terug
In: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 1997/4, pp. 282-291

Samenvatting

Uitgaande van de intrigerende vraag of het verbeteren van een wereldrecord een handeling is bespreekt dit artikel een aantal aspecten van De mens en zijn intenties van Filip Buekens (Pelckmans/Kok Agora, Kapellen/Kampen, 1994). Betoogd wordt dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen een handeling, een niet-intentionele daad en een gedraging. Daarna wordt benadrukt dat wat een actor doet (een daad) ook onderworpen is aan het oordeel over deze daad door anderen. Een derde aspect dat besproken wordt is de relatie tussen een handeling en de intentie achter deze handeling.

Het artikel wordt gevolgd door een reactie van Filip Buekens ("Het record verbeterd"; pp. 292-295) en een evaluerende bijdrage van Guy Widdershoven ("Naar een hermeneutische handelingstheorie"; pp. 296-298).