terug

Eerste Wereldoorlog in Foto's 

    

Inleiding

"War broke: and now the Winter of the world
With perishing great darkness closes in."

                                                Wilfred Owen

"[Ces monuments] ont été érigés pour qu'une pareille catastrophe ne se reproduise jamais: le parfait symbole de la 'der des ders' "

                                                                                                                                                                            Jean-Pierre Guéno

Op de volgende pagina's staan foto's van monumenten en plaatsen uit de Eerste Wereldoorlog en van objecten en plaatsen die daarmee verband houden. De foto's
van het Westfront zijn in grote lijnen van west naar oost gerangschikt, vanaf het einde van het front bij de Noordzee tot aan het andere einde bij de Zwitserse grens.
(foto's © Henk bij de Weg 1988-heden, voor zover niet anders vermeld)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!!!!  NIEUW Foto van herdenkingsbank op her Rapenburg in Leiden op een monument voor de achtergebleven
vrouwen van omgekomen vissers in Egmond aan Zee op de pagina
Buiten de Fronten - Nederland .
Laatste update 16 maart 2023.
NIEUW !!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


De indeling van de pagina's is als volgt:

Het Westfront

Het Oostfront

Het Oostenrijks-Italiaanse Front

Buiten de fronten


Het Westfront is het front in België en Frankrijk van de Noordzee bij Nieuwpoort tot aan de Zwitserse grens. Het Oostfront liep vanaf de Oostzee ten zuiden van
Riga tot aan de Zwarte Zee bij Roemenië. Het Oostenrijks-Italiaanse Front liep van Ortler bij de Zwitserse grens tot aan de Adriatische Zee ten noorden van Venetië.
De pagina Buiten de Fronten bevat foto's van monumenten, gebouwen, graven en verder alles buiten deze gebieden dat verband houdt met de Eerste Wereldoorlog.

Het is aan te bevelen deze webpagina's te bekijken met een pc of laptop/notebook en daarbij als browser Google Chrome of Firefox te gebruiken.
In andere gevallen ontstaan er mogelijk fouten in de layout.

Voor het maken van de onderschriften bij de foto's is een groot aantal bronnen gebruikt, variërend van websites van allerlei instellingen en individuen in een groot
aantal landen tot boeken, ter plaatse verkregen folders en andere informatie en natuurlijk de informatie op de informatieborden bij de gefotografeerde monumenten
en plaatsen zelf. Het is onmogelijk al deze bronnen te noemen. Enkele zijn echter speciaal van belang geweest voor het vinden van de gefotografeerde onderwerpen
en het maken van de toelichtingen. Dit zijn voor het Westfront
Chrisje en Kees Brants, Velden van Weleer. Reisgids naar de Eerste Wereldoorlog, Nijgh & Van Ditmar/
Dedalus, Amsterdam/Antwerpen, 1997; voor het Isonzofront "The Isonzo Front from Mt. Rombon to Mengore Hill. Tourist map of historical sites", Ustanova
'Fundacija Poti miru v Posoč
ju', Kobarid, 2002; voor de monumenten in Nederland Marius van Leeuwen en Alfred Staarman (samenstelling), Tastbare herinneringen
1914-1918
op
www.alfredstaarman.nl/wp-content/uploads/2016/01/Tastbare-Herinnering-Eerste-Wereldoorlog-1.pdf.

Websites

SSEW Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog. De Stichting stimuleert onderzoek over en het vergroten van kennis van  WO1. De website bevat veel informatie over
wat er vandaag de dag aan activiteiten rond WO1 plaatsvindt, over publicaties van de SSEW, over hun eigen activiteiten, enz. Website: www.ssew.nl

Forum Eerste Wereldoorlog. Website met erg veel informatie over WO1 en waar je ook zelf je informatie kwijt kunt. Een website voor mensen die zelf op dit gebied actief
zijn en informatie zoeken. Website: www.forumeerstewereldoorlog.nl

Musea 

Het "In Flanders Fields Museum" in Ieper (België) geeft een goed beeld van de werkelijkheid aan het Westfront van de Eerste Wereldoorlog. Je kunt er ook over een rea-
listisch nagemaakt slagveld lopen. Website : www.inflandersfields.be .

Het museum "Historial de la Grande Guerre" in Péronne (Frankrijk, in het Somme-gebied) geeft vooral aandacht aan de sociale aspecten van het leven van soldaten en bur-
gers tijdens de Eerste Wereldoorlog. Men kan er ook veel oude filmbeelden bekijken. Website: www.historial.org .

Het "Musée Somme 1916" in Albert toont het leven in de loopgraven tijdens het Somme-offensief van 1 juli 1916. Website: www.musee-somme-1916.org .

Veel informatie over het Isonzofront is te vinden in het Museum Kobarid in Kobarid (Slovenië; Kobarid is ook bekend onder de namen Karfreit en Caporetto). Website van
het museum: www.kobariski-muzej.si .

---------------------------------------------------------------

Opmerkingen en andere reacties naar: henk@bijdeweg.nl 

----------------------------------------------------------------

  terug