terug naar de inleiding

 terug naar de homepage

Eerste Wereldoorlog - Foto's van het Karinthische Front

Inhoudsopgave van deze pagina
1) Het Openluchtmuseum bij de Plöckenpass
2) De militaire begraafplaats aan de Passstraße naar de Plöckenpass
3) Kötschach-Mauthen

Het Karinthische Front was het deel van het front tussen Oostenrijk en Italiĕ links en rechts van de Plöckenpass in de Alpen. Vanwege het hooggebergte waren de gevechtsomstandigheden er
zwaar. Vergeleken met de andere delen van het front tussen beide landen werd er in deze streek weinig gevochten. Er vonden vooral artilleriebeschietingen plaats. Toch werden hier ook nu en
dan door infanterie zware gevechten geleverd. Veel van de resten van het voormalige front zijn overwoekerd, vervallen en ontoegankelijk geworden, maar sinds 1973 hebben de Dolomitenfreunde
zich tot taak gesteld vervallen stellingen e.d. in Oostenrijk weer vrij te leggen en toegankelijk te maken en eventueel te restaureren (zie http://www.dolomitenfreunde.at). Hieruit is bij de Plöckenpass
een openluchtmuseum voortgekomen bestaande uit een reeks van (overigens vaak moeilijk begaanbare) paden naar de voormalige stellingen,.Ook het Museum 1915-18 in Kötschach-Mauthen is
uit hun activiteiten voortgekomen.

De ingang van het Museum 1915-18 dat zich onder het moderne Raadhuis van Kötschach-Mauthen bevindt.

1) Het Openluchtmuseum bij de Plöckenpass

Het Openluchtmuseum bij de Plöckenpass bestaat uit een reeks van paden die ongeveer vanaf de parkeerplaats bij de Oostenrijks-Italiaanse
grens naar de voormalige Oostenrijkse stellingen leiden. Door de moeilijke gaanbaarheid van de paden en de beperkte beschikbare tijd, toen
ik daar was, kan ik slechts een heel klein deel tonen van wat daar te zien is.

Drie cavernes die voor verschillende doeleinden in de grotten uitgehouwen waren. De linker werd gebruikt als schuilplaats voor de
manschappen, de middelste voor de opstelling van apparatuur voor het opwekken van electriciteiten en de rechter als onderkomen
voor soldaten.

De foto linksboven toont een Oostenrijkse waarnemingspost. Op de foto in het midden zien we resten van een trap en stukken ijzer
die in de rotsen achter gebleven zijn. Rechtsboven zien we elektrische geleiders met draad, restanten van een elektriciteitsleiding.

Op de parkeerplaats aan de Italiaanse kant van de Plöckenpass staat
het monument van de foto links. Op het monument staat niet aangege-
ven wat ermee herdacht wordt. Het bevat echter een groot aantal namen
van soldaten en de afdelingen waartoe ze behoorden. Ook mede gezien
de afbeeldingen (reliefs) op het monument herdenkt het  kennelijk de
Italiaanse soldaten die bij de gevechten rond de Plöckenpass gesneuveld
zijn. Op de achtergrond, achter de grijze muur, begint één van de paden
van het Openluchtmuseum naar de Oostenrijkse stellingen.

Een eind onder de Plöckenpass, aan de Oostenrijkse kant, bevindt zich
het monument op de foto links. Blijkbaar verwijst het naar een lazaret dat
op deze plaats geweest is.

2) De militaire begraafplaats aan de Passstraße naar de Plöckenpass

Links van de weg van Mauthen naar de Plöckenpass, 2,2 km voor de top, bevindt zich de Oostenrijks-
Hongaarse begraafplaats Plöckenpass voor soldaten die in deze regio zijn omgekomen. Overigens zijn
veel soldaten niet bij  gevechten gesneuveld, want in de winter maakten ook lawines veel slachtoffers.
De graven zijn voorzien van ijzeren kruizen waarbij de horizontale balk bestaat uit een plaat met gege-
vens van de soldaat. De foto's hier geven een beeld van de begraafplaats. De foto's links- en rechtsbo-
ven geven een overzicht; die in het midden toont de toegang. Boven de ingang staat geschreven: "1915
heldenfriedhof 1918" met daaronder "Gebet unser Vaterland so wie wir es geliebt haben!". (1915 hel-
denbegraafplaats 1918. Geeft ons vaderland zoals wij het geleefd hebben) Op de foto links zien we het
kruisbeeld middenachter op de begraafplaats. Iets links ervan staat het monument voor de gevallen
jagers (foto rechts).

3) Kötschach-Mauthen

Tijdens de Eerste Wereldoorlog diende Mauthen als basis voor de Oostenrijks-Hongaarse troepen in de sector rondom de Plöckenpass van het front met Italië. Ook in Kötschach
waren militairen gelegerd en bevonden zich diensten van het leger. Mauthen werd tijdens de oorlog vele malen door de Italiaanse artillerie beschoten, evenals Kötschach en andere
nabijgelegen plaatsen.

Zoals foto's uit de tijd van de Eerste Wereldoorlog laten zien, verschilt het
huidige straatbeeld van de hoofdstraat van Mauthen (fotot links) niet veel
van dat honderd jaar geleden. In het gele gebouw was destijds een militair
hospitaal ingericht. We zien het van dichtbij op de foto rechts.


Mauthen werd in de loop van de oorlog 34 maal door
de Italiaanse artillerie beschoten. Zo ook op 31 juli
1916. De artillerist Josef Mörwald, die in deze streek
was ingezet, schrijft hierover in zijn dagboek: "De te-
genstander beschiet Mauthen ... met de zwaarste artil-
lerie. Dan komen er ware jobstijdingen. ... Mauthen
zou voor een deel verwoest zijn. Er zijn vele doden en
gewonden. Overal vertrekken de mensen. Overal
heerst verwarring, angst en schrik. Ach, hoe moet het
die arme mensen te moede zijn, die hun have en goed,
de oogst buiten op de velden en hun thuis moeten ver-
laten. Oh, die oorlog!"
Op de foto links zien we wat de beschieting die dag
in de hoofdstraat heeft aangericht. Op de foto rechts
zien we dat de straat volledig in zijn oorspronkelijke
staat is hersteld. De foto is precies honderd jaar later
genomen, op 31 juli 2016. Het grote gat in de huizen
op de foto links bevond zich op de overgang van het
rode en witte gebouw op de foto rechts. Het groene
gebouw op de hoek verderop, destijds een "Gasthof",
is nu een restaurant.


In het gebouw van de huidige Raiffeisenbank aan de Plöckenpass-
strasse in Kötschach op de foto links was tijdens de Eerste Wereld-
oorlog een kazerne gevestigd, de Rizzi-Kazerne genaamd. Rizzi was
de naam van het modehuis dat eerder in het gebouw zat.


–.–.–.–.–.–.–.–.–.–.–.–.–.–.–


Links naar mijn andere foto's van de Eerste Wereldoorlog:

Het Westfront

Het Oostfront

Het Oostenrijks-Italiaanse Front

Buiten de fronten

 

terug naar de inleiding  

terug naar de homepage