terug naar de inleiding  

terug naar de homepage

Eerste Wereldoorlog - Foto's van het Westfront

Artois

Het monument voor de gevallenen in de Eerste en
Tweede Wereldoorlog in Commines (Frankrijk).

Het "Monument aux Morts", het Monument voor de Doden, in Lille/Rijsel, van Edgar Brouty en Jacques Alleman. Hiermee worden de militaire en burgerslachtoffers
uit Lille uit de beide wereldoorlogen herdacht. Het werd in 1929 voltooid als monument alleen voor de Eerste Wereldoorlog en staat tegen de kapel van het
voormalige Palais Rihour dat in 1916 afgebrand is.

Monument voor Léon Trullin (1897-1915) in Lille/Rijsel. Trulin was van Belgische afkomst en
woonachtig in Lille. Vanwege inlichtingenwerk voor de Engelsen werd hij opgepakt en na een
proces op 8 november 1915 op 18-jarige leeftijd in de gracht van de Citadel van Lille
gefussileerd. Het oorspronkelijke bronzen standbeeld is van Edgar Boutry en werd in 1934
onthuld aan de Avenue du Peuple Belge. In 1942 werd het door de Duitsers vernietigd. In 1960
werd het huidige standbeeld er neergezet, dat bijna gelijk is aan dat uit 1934. In 2003 is het
beeld naar zijn huidige standplaats verplaatst, vlakbij de Opera, aan het begin van de Rue Léon
Trulin. Op de sokkel kan men lezen: "Ik vergeef iedereen, vrienden en vijanden. Ik vergeef hen,
dat ze mij niet vergeven hebben".

Het "Monument aux Morts", het Monument voor de Doden, in Tourcoing herdenkt de doden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog en enkele andere oorlogen.
Het heeft als thema "De Overwinning roept de helden gevallen met het gezicht naar de vijand en leidt hen naar de Roem en de Onsterfelijkheid". Het oorspronkelijk
alleen voor de gevallen uit de Eerste Wereldoorlog gemaakte monument is van de hand van Lucien Brasseur, die er van 1924-1931 aan werkte. Het bevat de namen
van de 2531 soldaten en 177 burgers uit Tourcoing die tijdens deze oorlog gedood zijn. Later zijn er aan de achterkant de namen van gevallenen uit de Tweede
Wereldoorlog en andere oorlogen aan toegevoegd.

Het dorp Festubert nabij Béthune lag al vanaf bijna het begin van de oorlog in de frontlijn.. De
hevigste strijd vond hier plaats in de zgn. Slag bij Festubert (15-27 mei 1915) tijdens het
algemene offensief in deze streek in het voorjaarvan dat jaar. Bij het begin van de slag was
het dorp nog in Duitse handen. Uiteindelijk werd het bij een geallieerde aanval tussen 20 en 24
mei veroverd. De gehele slag leverde een terreinwinst van één kilometer op voor de geallieerden
ten koste van onder meer verliezen van 16.000 man aan Britse kant. Festubert was toen nog
redelijk intact. Tijdens hun voorjaarsoffensief in 1918 heroverden de Duitsers het dorp, waarbij
het geheel werd verwoest .
De foto toont de D 166 door Festubert vandaag de dag. Deze straat liep ongeveer gelijk met
de geallieerde frontlijn. Links bevindt zich nog ergens een Brite bunker.

Te Neuve Chapelle bevindt zich het Indian Memorial to the Missing, dat de vermiste Indiase soldaten uit de Eerste Wereldoorlog herdenkt. Op deze plaats leverde het Indian Corps zijn eerste
belangrijke slag, waarbij het éénvijfde van zijn manschappen verloor. Ter herdenking hiervan en van andere Indiase gevallenen richtte de Imperial War Graves Commission (thans Commonwealth
War Graves Commission) in 1927 deze gedenkplaats op. Rondom staan de regimenten met de namen van de 4843 vermiste soldaten vermeld. In het monument rechts op de foto linksboven,
die op het middenterrein van het Memorial is genomen, zijn de namen van de veldslagen vermeld waar ze gevochten hebben. De hal links op dezelfde foto bevat de namen van de krijgsgevangenen
die in het Duitse gevangenkamp te Zehrensdorf  bij Berlijn gestorven en daar begraven zijn. De gedenksteen (foto midden) tussen beide in bevat de volgende tekst: "To the honour of the army of
India which fought in France and Belgium 1914-1918 and  in perpetual remembrance of those of their dead whose names are here recorded and who have no known grave." [Ter ere van het leger
van India dat van 1914-1918 in Frankrijk en België heeft gevochten en in eeuwige herinnering aan die doden van wie hier de namen zijn weergegeven en waarvan het graf niet bekend is.] Onder
deze Engelse tekst staat dezelfde tekst in het Frans. De foto rechtsboven toont het Memorial genomen vanaf de D171.

Een paar honderd meter verwijderd van het Indian Memorial to the Missing bij Neuve Chapelle ligt aan de D947 de
Portugese oorlogsbegraafplaats Cemitério Militar Português em Richebourg (foto's boven). Het bevat de graven van
1831 gesneuvelden. Van 239 van hen is de naam niet bekend. De meesten zijn gevallen in de Slag aan de Leie (april
1918); enkele zijn van elders hierheen gebracht. De begraafplaats is in 1924 ingericht, in 2004 opgeknapt en op 1 mei
van dat jaar opnieuw ingewijd. Recht tegenover de begraafplaats bevindt zich een kapel gewijd aan Onze Vrouwe
Rosário van Fátima, die op 30 mei 1976 is ingewijd (foto links).

Atrecht (Arras) was het grootste deel van de oorlog in Britse handen maar lag wel in de frontlijn. Het werd dan ook zwaar beschadigd. Zoals Chrisje en Kees Brants
schrijven: "De loze gevels van de oude Spaans-Vlaamse markten stonden nog overeind als het decor van een bizar toneelstuk. Dode paarden lagen in rijen midden
op het enorme plein. Infanteristen, net terug uit de loopgraven, marcheerden als zombies door de stad". Sindsdien zijn de pleinen fraai hersteld,
zoals bovenstaande foto's van de Grande Place (boven) en de Place de Héros laten zien.

De Cimetière National Notre Dame de Lorette is één van de grootste Franse begraafplaatsen voor gevallen soldaten uit de Eerste Wereldoorlog. Met het monument herdenkt
deze de gesneuvelden in de zware strijd tussen oktober 1914 en september 1915 om de heuvel waarop de gedenkplaats ligt. Uiteindelijk slaagden de Franse soldaten erin
de Duitsers te verdrijven. Ter herdenking werd op de plaats van een eerdere kerk een basiliek gebouwd en een toren in de vorm van een lantaarn (zie foto links).
De toren bevat de lichamen van onbekende soldaten uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog en uit de oorlog in Indochina. Op de begraafplaats bevinden zich 
de lichamen van ongeveer 40.000 gesneuvelde Franse soldaten, verdeeld over de begraafplaats zelf (die 19.000 kruizen bevat) en zeven ossuaria.
Op de muren van de basiliek kan men duizenden plakettes zien ter herinnering aan de slachtoffers. De foto rechts toont het interieur van de basiliek.

De heuvel van Notre Dame de Lorette was aanvankelijk in Duitse handen. De Franse soldaten hebben hard gevochten om deze heuvel te veroveren (zie boven).
De foto geeft een beeld van het slagveld gezien vanaf de begraafplaats op de top van de heuvel.

De geallieerde linies bij de heuvelrug bij Vimy werden door Canadese troepen bezet. Toen de Fransen in april 1917 tevergeefs de Chemin des Dames trachtten te veroverden,
voerden de Canadese troepen een aanval op de Duitse troepen op de heuvelrug van Vimy uit. Hun aanval slaagde wel. De heuvelrug is door de Franse staat aan de Canadezen
geschonken, die het hebben ingericht als een herdenkingspark, het Canadian National Vimy Memorial Park. De foto links toont resten van originele loopgraven in het park,
de twee foto's rechts tonen gereconstrueerde loopgraven.

Het Canadian Cemetery No. 2 te Neuville-St. Vaast in het Canadian National Vimy Memorial Park werd al na de verovering van de heuvelrug van Vimy door
de Canadese troepen aangelegd. De meeste van de bijna 3.000 op dit kerkhof begraven soldaten zijn echter niet in deze slag gesneuveld, maar van slagvelden uit
de omgeving afkomstig of ze zijn hier herbegraven. Van hen zijn er slechts 820 geïdentificeerd.

–.–.–.–.–.–.–.–.–.–.–.–.–.–.–


Links naar mijn andere foto's van de Eerste Wereldoorlog:

Het Westfront

Het Oostfront

Het Oostenrijks-Italiaanse Front

Buiten de fronten

 

terug naar de inleiding

terug naar de homepage